ROTAVDRAG

Våra tjänster är alla ROT-avdragsberättigade vilket betyder att du får 30% avdrag på arbetskostnanden.

Som rotarbeten räknas reparationer och underhåll av din bostad samt arbeten med att bygga om eller bygga till bostaden.

Rotavdraget räknas ihop och är sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Det vill säga är ni två personer som äger fastigheten kan ni få upp till 100 000 kr i avdrag per år.
Kontakta gärna skattverket för mer information om vad som gäller för att få rätt till Rotavdrag.

 Offertförfrågan 


  • (max 50 MB)