Tak

SOLCELLSTAKPANNOR

Nibra solcellspanna är en revolutionerade taknyhet! Med modernaste solcellsteknologin integrerad direkt i takpanna kan du:

  • bli självförsörjande på ström
  • slippa att kompromissa med varken desing eller estetik
  • minsta utsläppen av koldioxid
  • höja värdet på din fastighet
Du behöver bara lägga så många pannor som behövs för den önskad energiproduktion, sedan kan resten av taket läggas med vanliga lertegelpannor.

Läs mer...


OBS! Ansök om statligt solcellstöd 30% via din lokala länstyrelsen.

Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner.
Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2020.
Läs mer och ansök här: Energimyndigheten

Exempel på tak med solcellstakpannor
120 m2
5Kw system = 55m2 = 550 Nibra solcellspannor
Rest takpannor = 65m2 = 650 Nibra F10
14 optimerare
1 st 5 kw.invertet
1 st Wifi modul
Kablage

BETONGTAKPANNOR

Utvecklade betongpannor  för det krävande nordiska klimaten med ett flertal olika ytbehandlingar och smakfulla färger.

LERTEGEL

Ett äkta lertegeltak är en investering, eftersom tegelpannorna ofta håller längre än huset.